Menu
Your Cart
Company Name
Kaiping MAFA Trading Co.,Ltd.
Address
first floor, 38th yongle village, shuikou town, kaiping, Jiangmen, guangdong, CHINA 529321
Store Hours
Mon-Fri: 10:00 - 20:00
Weekend: 12:00 - 16:00

Looking forward to hearing from you

Contact Us

Our Location

BOWSEN SEALING FOR YOU
<kai ping shi ma fa mao yi you xian gong si >
shui kou zhen yong le cun 38hao shou ceng,
kaiping, jiangmen, Guangdong, China
529300
Email: bowsen4you@163.com
View Google Map
Telephone
15918097712